نیه

2 سال گارانتی پشتیبانی

گارانتی دو ساله برای محصولات مکانیکی و لوازم جانبی، گارانتی لوازم جانبی آسیب پذیر مانند سوزن بافندگی، سینک، تسمه یا آسیب های ناشی از عملکرد دستی نامناسب یا عوامل اصلی را پوشش نمی دهد.

2 year Warranty Support

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.